live
07 / 10        tba // hamm

08 / 14        tba // dortmund

09 / 10        tba // prague

09 / 12        private venue // dortmund

09 / 18        rottstr5 theater // bochum